Aanmelding

Het aanmelden van uw kind kan het gehele jaar door plaatsvinden. Tijdige aanmelding
stellen wij wel op prijs in verband met het maken van de groepsindeling.
U kunt een afspraak maken met de directeur van CBS Zwingelspaan, dhr. Roel Hoekman,
telefoon 0168-402691.
Nieuwe leerlingen in groep 1 mogen tien dagdelen komen inlopen/kennismaken.