Ziek- en afmeldingen

Ziekmelding
Indien uw kind niet (op tijd) op school kan zijn, zijn ouders verplicht dat op school te melden, bij voorkeur vóór 8.30 uur.|
Dat kan telefonisch via nummer (0168) 402691.

Afmelding i.v.m. ziekenhuisbezoek (of andere medische gronden)
Afmeldingen t.g.v. bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek kunnen eventueel per email doorgegeven worden. Het betreft dan uitsluitend afmeldingen, die minimaal enkele dagen voorafgaand aan de afwezigheid al bekend zijn.
Nadrukkelijk vermelden we dat het gaat om afmelding op medische gronden. Het gaat niet om afmelding op grond van wettelijke bepalingen m.b.t. extra verlof.