Protocol dyslexie

In groep 1 t/m 8 volgen we het Protocol Dyslexie. Dit houdt in dat we proberen vroegtijdig gevallen van dyslexie te onderkennen.
In groep 1 en 2 starten we met de lettermuur en de cijferlijn en worden er aan de kinderen 15 letters aangeboden. Eind groep 2 krijgen de leerlingen een lettertoets.
Het doel van dit alles is om het leesonderwijs in groep 3 zo vlot mogelijk te laten verlopen. Eventuele uitvallers zijn aan het begin van groep 3 al bekend en de leerkracht kan hierdoor extra aandacht aan deze kinderen geven.
In groep 4 t/m 8 zijn de scores voor technisch lezen het belangrijkst bij het handelen van de leerkracht in de groep.
Leerlingen die achterblijven, krijgen extra aandacht en begeleiding op het gebied van technisch lezen.