Overblijven

Op school is er een mogelijkheid om uw kind tussen de middag te laten overblijven. De
begeleiding van de kinderen tijdens het overblijven is in handen van een ouder.

Het overblijven kost:
€ 25,00 per jaar voor 1 keer overblijven per week.
€ 50,00 per jaar voor 2 keer overblijven per week.
€ 75,00 per jaar voor 3 keer overblijven per week.
€ 100,00 per jaar voor 4 keer overblijven per week.

Dit lijkt misschien veel geld, maar als u er vanuit gaat dat er voor € 100,00 160 keer kan
worden overgebleven, kost het overblijven ongeveer € 0,63 per keer.
Voor incidenteel overblijven kunt u een strippenkaart kopen. Een strippenkaart voor 12 keer
overblijven kost € 15,00.
Het kan zijn dat uw kind door bijzondere omstandigheden plotseling een keer moet
overblijven. U kunt dit melden bij de leerkracht.
Het geld voor het overblijven, wordt overgemaakt naar de penningmeester:
CBS Zwingelspaan
NL82 RABO 0140804943

Graag bij de omschrijving de naam van de leerling vermelden. De kinderen moeten zich
tijdens het overblijven aan de overblijfregels houden, zoals deze met het team
en de overblijfouder is afgesproken.
Indien uw kind(eren) vaker overblijft/overblijven dan het door u aangeschafte abonnement
aangeeft, dient u een extra strippenkaart aan te schaffen.
Indien uw kind ergens anders gaat eten dan op school, terwijl volgens onze gegevens uw
kind op school zou moeten eten, moet u dit schriftelijk melden bij de leerkracht.
De leerkracht geeft het briefje aan de overblijfouder. Dit, omdat de school wettelijk
verantwoordelijk is voor kinderen, die gebruik maken van de overblijfregeling.

Mevr. A. Endepoel coördineert het overblijven. Informatie over het overblijven kunt u bij haar
opvragen. U kunt zich natuurlijk ook bij haar opgeven als overblijfouder voor een vaste dag in
de week of als reserve-ouder.

Overblijfregels
1. De leerlingen eten in de klas bij hun eigen leerkracht.
2. Leerlingen die op vaste dagen hebben ingeschreven voor het
overblijven moeten (als ze een keer niet overblijven) een briefje bij zich
hebben waarop staat waarom ze niet hoeven over te blijven.
3. Voor het eten gaan alle kinderen handen wassen en eventueel naar het
toilet.
4. Zodra alle kinderen zitten is het even stil, zodat er gelegenheid is om te
bidden. Pas daarna mag iedereen beginnen met eten/drinken.
5. Tijdens het eten blijft iedereen op zijn/haar stoel zitten totdat er
gezamenlijk geëindigd is.
6. Iedereen blijft van elkaar en van elkaars spullen af.
7. Er wordt niet geschopt en/of gegooid met spullen. Na het eten ( na
12.45 uur ) gaan alle kinderen onder toezicht ( overblijfouder) naar
buiten. Alleen bij zeer slecht weer blijven de kinderen binnen spelen, en
blijven binnen spelen ook al is het buiten intussen droog.
8. Er is speelgoed in lokaal 7. Alleen op verzoek van een leerkracht mag
een kind iets in de klas gaan doen.
9. De overblijfouder houdt toezicht van 12.45 uur tot 13.15 uur.
10. Het is de bedoeling dat er bij het overblijven een gezellige sfeer heerst
en dat de kinderen zich aan de regels houden. Problemen worden in
eerste instantie door de overblijfouder opgelost, maar wanneer er met
hetzelfde kind problemen blijven, wordt dit besproken met de directeur,
Roel Hoekman. Hij neemt zo nodig contact op met de ouders. Als de
problemen blijven bestaan, worden de ouders verzocht een andere
oplossing te zoeken. Overblijven op school vinden we dan niet langer
verantwoord.
11. De overblijfouder hoeft tussen de middag niet op leerlingen te passen,
die niet overblijven en voor 13.05 uur op het schoolplein aanwezig zijn.
Dat vinden we niet de taak van de overblijfouder. De leerkrachten
hebben recht op 30 minuten pauze tussen de middag. Die hebben ze
niet, omdat ze eten met de overblijfleerlingen. We hebben besloten, dat
leerlingen die zich voor 13.05 uur op het schoolplein bevinden, naar
binnen worden gestuurd, om in de klas de overblijfregels over te
schrijven.
12. De school en de overblijfouder kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden voor stukgemaakte en zoekgeraakte spullen.
13. De overblijfouder zorgt ervoor dat het speelgoed na afloop ordelijk is
opgeruimd in de schuur.
14. Niet overblijvers die voor 13.05 uur zich op het schoolplein bevinden
worden naar de leerkracht gestuurd en gaan binnen de “regels op en
om het schoolplein” overschrijven.
15. Aan de leerlingen wordt geleerd dat ieder mens waardevol is en recht
heeft op respect en waardering, en dat we medeverantwoordelijk zijn
voor het welzijn van onze naaste, dichtbij en ver weg.