Jaarkalender 2015-2016

augustus 2015
31 -> 1e schooldag!

september 2015
15-> Mededelingenblad + tel. lijst
15-> Informatie avond
17-> Sportdag
22-> Ontruimingsoefening
23-> Kinderpostzegels

oktober 2015
4-> Scholendienst
7-> Juf Sandra jarig
7-> Start kinderboekenweek
8-> Annie jarig
16-> Afsluiting kinderboekenweek
22-> Allemaal zwemmen
23-> Uitje leerlingen/ afscheid leerlingen/ leerkrachten
23-> Continurooster

november 2015
9-> Juf Ellen jarig
10-> Nationaal schoolontbijt
15-> Meester Hoekman jarig
17-> Schriften uurtje 15.15 – 16.00
20-> 1e rapport
24-> Oudergesprekken

december 2015
4-> Sintviering met surprise  (continurooster)
10-> Kopij schoolkrant inleveren
15-> Kerststukjes maken
17-> Kerstviering (aangepast)
17-> Schoolkrant
18-> Middag vrij