Protocollen

Binnen onze school werken we met diverse protocollen, te weten:

Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test

Overgangsprotocol groep 1,2,3

Pestprotocol

Protocol Dyslexie