Algemeen

CBS Zwingelspaan is een protestants-christelijke school, uitgaande
van de Stichting De Waarden voor Confessioneel Onderwijs te West Brabant.
Deze stichting heeft als grondslag de Bijbel waarbij het draait om “rentmeesterschap”.
De wereld en de leerlingen zijn aan ons toevertrouwd. Er wordt van ons verwacht dat we zorg dragen voor een optimale ontplooiing van de leerlingen en dat we zorg dragen voor de omgeving om ons heen.

Onze school bestaat sinds1850. In het verleden is er vaak gedacht dat de school opgeheven zou worden. Daarvan was 25 jaar geleden al sprake.
Per 1 augustus 1985 zijn we een basisschool, een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar, in 1999 is onze school bestuurlijk gefuseerd met 10 andere protestants-christelijke scholen en vanaf 1 januari 2008 maakt de school deel uit van Stichting De Waarden.
Een stichting voor (inter)confessioneel onderwijs in Noord-West-Brabant, met 20 scholen.
In het verleden hebben we besloten om formatie te sparen voor de komende jaren, zodat het voortbestaan van CBS Zwingelspaan de komende jaren gegarandeerd kan worden.
Op CBS Zwingelspaan werken op dit moment 7 personeelsleden. Alle leerkrachten werken parttime. De directeur werkt ruim 1 dag per week en heeft geen lesgevende taken, omdat hij tevens directeur is van een andere basisschool.
Sommige leerkrachten zijn gespecialiseerd in het werken met jonge kinderen, terwijl anderen graag werken met oudere kinderen.
Twee leerkrachten hebben zich gespecialiseerd als remedial teacher en/ of intern begeleider. We hebben ook een leerkracht die een studie gedragsspecialisatie heeft afgerond.
Tevens beschikken we over een secretaresse, met conciërge taken.

Wij willen graag, dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat.
Wij werken aan een goede sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in het leerproces.
Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol